"Wy wszyscy, bez względu na okoliczności i czas przybycia, tu piszecie Waszą historię,  tu prowadzicie dialog z Bogiem, z człowiekiem, ze światem.
Pragniecie być pełnowartościowymi obywatelami i przyczyniać się do wszechstronnego rozwoju kraju, w którym żyjecie.
Pragniecie zapewnić jak najlepszą przyszłość Waszym dzieciom i wnukom.
Tu każdy z Was wyciska i pozostawia niepowtarzalny ślad swojego istnienia, swojego życia, swojej wiary, swoich wyborów, decyzji. Musi więc chronić, odczytywać rozwijać to, co jest w nim, wewnątrz,to co wypisane w jego sercu, musi pamietać o glebie, o dziedzictwie z którego wyrasta, które go kształtowało i stanowi integralną cześć jego psychiki, jego osobliwości..."

Jan Paweł II do Polaków w Niemczech 16.11.1980 r.

 

 

 

 

Polska Misja Katolicka

Regensburg p. w. Mater Dolorosa

 

Hoher Kreuz Weg 9
93055 Regensburg 

E-mail: pmk-regensburg@hotmail.com

 

Biuro Parafialne:
 o.dr. Józef Maziarz / Redemptorysta

 

Plattlinger Str.6
93055 Regensburg

 

Tel. 0941- 79 44 78
E-mail: jmaziarz@t-online.de


 

http://www.mateusz.pl/